Shortcodes Supported:

 • Upsell Bunde – [sg_upsell]
 • Buy More Save More – [sg_bmsm]
 • Related Product – [sg_related]

Hướng dẫn Tiếng Việt (bấm vào đây)

After install Upsell Blast plugin

Please go to Salesnudge > License then fill out your license for plugin.

After activation, go to menu Salenudges > UPSELL BLAST to start config features.

 

Add To Cart Popup

To turn on this box, just find the setting box as screenshot below to start.

Options:

 • Enable: Show/Hide this popup after customer press add to cart on product page
 • Upsell product limit: Number products for upsell part of popup 
 • Products Source: The products source for this page. You can select products from same category of added to cart product, same tags, or cross sell category. Cross sell category you can config by each category by go to edit category then find the option Upsell Categories
 • Show message only: Turn on this option will show message added to cart only without products upsell.
 •  Hide Product Options: Disable attribute/options selection, just show product only. Then customer can click to see product details instead of add to cart.

Frequently Bought Together

To display this box, please go to SalesNudge > Upsell Blast then find the box Upsell Bundle

Options:

 • Enable: Check this option to show this box
 • Position: How this box display on product page.
 • Position Priority: Ordering this box with other content on same position.
 • Heading Text: Title of box
 • Products Source
 • Prefix Tracking: Prefix text will display with discount fee on customer order, from this text you can tracking which order is from items bundle.

 

Bellow, there are some setting important for this box.

 

Buy More Save More

This feature will encourages customers to buy more products by offering discount amount base on number of products in cart or how many money they spent.

When turn on this feature, the box will show as below

 

Options:

 • Enable: Turn on/off this box
 • Position: How this box display on product page
 • Position Priority: Ordering of box with other parts on same position
 • Discount Type: How discount amount will applied for store, base on number of products or how much money they spent.
 • Combie with coupons: Allows this feature works combie with other discount code. 

Base on Discount Type you can create rules discount amounts.

Cross-sell on Cart & Thank you page

Show up other products related to products in cart or placed order.

You can select how they get from.

Display in cart page

In thank you page

 

Auto Coupons After Placed Order

This feature will create a random coupons for each orders per customer. 

Customer will get notification on thank you page as screenshot.

 


Hướng Dẫn – Tiếng Việt

Sau khi cài đặt Upsell plugin.

Vui lòng đi đến Salesnudge > License và nhập license key cho plugin để tiếp tục sử dụng.

Sau khi kích hoạt license, bạn sẽ có menu Salenudges > UPSELL BLAST

 

Add To Cart Popup

Để bật box này, bạn tìm đến mục setting như bên dưới, sau đó chọn lựa vị trí sẽ hiển thị của box.

Các options:

 • Enable: Tắt bật tính năng
 • Upsell product limit: Số lượng sản phẩm sẽ hiển thị ở popup này
 • Products Source: Nguồn hiển thị products, có thể từ cùng category hoặc cùng tag của sản phẩm vừa được thêm vào giỏ hàng hoặc từ category khác mà đc set là crossell của category hiện tại
 • Show message only: ẩn các sản phẩm upsell, chỉ hiện thị thông báo đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công + nút checkout
 •  Hide Product Options: Chỉ hiển thị sản phẩm với tên + ảnh, người dùng phải click vào sản phẩm để xem tiếp.

 

Frequently Bought Together

Để bật box này, bạn tìm đến mục setting như bên dưới, sau đó chọn lựa vị trí sẽ hiển thị của box.

Các options:

 • Enable: Tắt bật tính năng
 • Position: Lựa chọn ví trị hiển thị của box
 • Position Priority: Lựa chọn thứ tự hiển thị của box nếu nó nằm chung vị trí với các box khác
 • Heading Text: Tiêu đề của box
 • Products Source: Nguồn hiển thị products, có thể từ cùng category hoặc cùng tag của sản phẩn hiện tại hoặc từ category khác mà đc set là crossell của category hiênj tại
 • Prefix Tracking: tiền tố đi kèm với discount code để nhận biết sản phẩm được thêm vào cart từ box này hay ko

Mặc định, các sản phẩm sẽ hiển thị như hình

Trường hợp bạn muốn hiển thị box sau khi khách hàng bấm Add To Cart thì chọn Position là Popup After Added Cart

Để setup upsell sản phẩm theo category hay tag, bạn lựa chọn trong Product Source như hình bên dưới

 

Buy More Save More

Tính năng khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn bằng cách đưa ra các mã giảm giá theo số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng.

Khi bật tính năng, hệ thống sẽ hiển thị nội dung như sau

 

Các options:

 • Enable: Tắt bật tính năng
 • Position: Ví trí hiển thị của box
 • Position Priority: Thứ tự ưu tiên nếu có nhiều box dùng chung 1 vị trí.
 • Discount for 2 item: % giá trị khách hàng sẽ được giảm nếu có 2 sản phẩm trong đơn hàng.
 • Discount for 3 item: % giá trị khách hàng sẽ được giảm nếu có 3 sản phẩm trong đơn hàng.
 • Discount for 4 item: % giá trị khách hàng sẽ được giảm nếu có 4 sản phẩm trong đơn hàng.
 • Discount for 5 item: % giá trị khách hàng sẽ được giảm nếu có 5 sản phẩm trở lên trong đơn hàng.
 • Combie with coupons: Cho phép giảm giá cả trong trường hợp khách hàng đã thêm mã giảm giá nào đó vào trong giỏ hàng

Ở phiên bản mới, cấu hình đã được tinh chỉnh với nhiều lựa chọn hơn. Nếu bạn đang dùng version < 0.0.12 thì phải chỉnh lại cấu hình này khi update lên bản mới nhất

Cross-sell trong Cart & Thank you page

Tính năng hiển thị các sản phẩm khác khách hàng có thể mua.

Trong Cart page

Trong thankyou page

 

Auto Coupons sau khi khách thanh toán thành công

Tính năng tự động tạo mã giảm giá cho khách với mỗi đơn hành thanh toán thành công để kich thích họ mua lần tiếp theo.

Khách hàng sẽ nhận được thông báo ở page thank you như hình bên dưới, đồng thời họ cũng sẽ nhận được 1 email với nội dung là mã discount

 

Summary

Giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng (AOV – Average Order Value) sẽ được cải thiện với store của bạn.

Còn rất nhiều cách để tăng doanh thu của store của bạn. Hãy đón chờ các sản phẩm tiếp theo của Salesnudge.

Chúng tôi sẽ ra mắt sản phẩm để bạn tối ưu được giá trị vòng đời khách hàng nữa – CLV: Customer Lifetime Values