Làm thế nào để đổi accounts Stripe trên WooCommerce ngay cả khi bạn đang ngủ?

Stripe Spinner – Xoay Cả Thế Giới

Tập Trung Sức Mạnh

Giúp bạn tập trung vào bán hàng thay vì phải trông chừng accounts để xoay đổi trên store

Tăng Thời Gian

Bạn sẽ có nhiều thời gian cho gia đình hơn, không vất vả đêm hôm ngồi xoay accounts nữa

Tăng Tín Nhiệm

Account có thể nhận tiền theo từng mức, dần trust hơn, giảm rủi ro cho dòng tiền của bạn.

Bạn đã vất vả chuyển đổi account bao lâu rồi?

Stripe Spinner:

Bạn đã sẵn sàng sử dụng nhiều account Stripe chưa?

Chỉ với $5/tháng bạn có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình, tập trung vào công việc bán hàng mà không cần phải lo nghĩ về các account Stripe nữa.

POPULAR

bronze

$12/month for 1 store ( $12/month ) Switch domain? No problem.
Spin Accounts Today!
POPULAR

gold

$39/month for 5 stores ( $7.8/month ) Switch domain? No problem.
Spin Accounts Today!
POPULAR

bronze

$99/year for 1 store ( $8.3/month ) Switch domain? No problem.
Spin Accounts Today!
POPULAR

gold

$399/year for 5 stores ( $6.7/month ) Switch domain? No problem.
Spin Accounts Today!

A 100% Money Back Guarantee within 45 days!

Với Stripe Spinner bạn giúp bạn

  • Tự động chuyển các account Stripe của bạn với từng đơn hàng
  • Tạo trust account với các setup ngưỡng của tài khoản
  • Báo cáo chi tiết theo từng account để ra quyết định chính xác
  • Tập trung thời gian để bán hàng
  • Có thời gian nhiều hơn cho gia đình

Khách hàng nói gì về SalesGen?

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Sẵn sàng sử dụng nhiều account Stripe ngay hôm nay

Chỉ với $5/tháng bạn có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình, tập trung vào công việc bán hàng mà không cần phải lo nghĩ về các account Stripe nữa.

POPULAR

bronze

$12/month for 1 store ( $12/month ) Switch domain? No problem.
Spin Accounts Today!
POPULAR

gold

$39/month for 5 stores ( $7.8/month ) Switch domain? No problem.
Spin Accounts Today!
POPULAR

bronze

$99/year for 1 store ( $8.3/month ) Switch domain? No problem.
Spin Accounts Today!
POPULAR

gold

$399/year for 5 stores ( $6.7/month ) Switch domain? No problem.
Spin Accounts Today!

FAQS

Can I upgrade a license after I have already purchased one?

Sure, you can upgrade at any time and get a license for a lifetime with premium support.

How to install Stripe Spinner?

You can download Stripe Spinner plugin from My Account page

After downloading, please follow the below instructions to install the plugin:

  • Go to your WordPress Dashboard > Plugins > Add New
  • Click the Upload button
  • Upload the downloaded .zip file
  • Activate the plugin

After activation, please go to menu SalesGen > Licenses and fill out your license for Upsell Blast.

After that, please refresh the page and you can see menu SalesGen > Stripe Spinner

Are the prices per site?

Yes. Incase your site is going to change to new domain, just deactive license on old site then install and active to new site. You can downgrade and upgrade your site plans at any time.

With license panel, you can do the same thing, you can remove license for a domain from this panel.

Can I use licene for new domain?

Yes. The prices for each plan are charged per site. Incase your site is going to change to new domain, just deactive license on old site then install and active to new site. You can downgrade and upgrade your site plans at any time.

Can I handle multiple sites with one license?

Yes. With Silver and Gold package licenses you can use one license to multi domains based on limitation of thoes packages.

Do you offer auto renew licenses?

Yes – SalesGen gives you the option to pay for your plans annually. Please My Account > Billing 

Then you can make payment for credits balance to keep license auto renew.

Your license will charge automatically on period renew.